Vår profil

Kristinaskolan är en fristående förskola och skola på kristen grund. Kristinaskolans värdegrund är uppbyggd kring fyra viktiga pusselbitar.

» Kunskap

Alla barn och elever ska ha så goda kunskaper att de med gott självförtroende kan gå vidare i livet.

» Hänsyn

Alla människor är skapade av Gud. Därför vill vi lära varandra se alla människors värde och leva med dem i respektfullt och kärleksfullt samspel.

» Trygghet

Varje barn har ett eget värde eftersom de är skapade till Guds avbild. Vi vill att barnen ska känna trygghet så att de kan utveckla sin egen identitet och integritet. Detta görs i samspel mellan elev, föräldrar och skola.

» Gemenskap

Elever, föräldrar och personal ska skapa gemenskap, känna delaktighet och ta ansvar för vår skolas arbete.

Läs mer nedan om:
Kristinaskolans
konfessionella inslag
Kristinaskolans plan
mot kränkande
behandling (enkel)
Kristinaskolans plan
mot kränkande
behandling (komplett)