Historik

Från landsbygd till storstadsförort

1967 började Angered förvandlas från landsbygd till storstadsförort. 10 år senare hade invånarantalet vuxit från 3000 till drygt 30 000. Människor flyttade till Angered från när och fjärran. I det nya Angered finns det 135 nationaliteter representerade.

En ny skola växer fram

Bland kristna Angeredsbor från olika församlingar föddes tanken på en friskola på kristen grund. Stiftelsen bildades, entusiastiska föräldrar och församlingsmedlemmar gjorde i ordning drängstugan vid Gunnareds gård och hösten 1982 startade Kristinaskolan sitt första läsår. I klass 1-2 gick då 13 elever och klass 3-4 gick 10 elever. Ett par år senare fanns också en klass med årskurserna 5-6.

En fullvärdig grundskola

Fler och fler elever sökte sig till skolan och hösten 1993 gick skolan över till A-form, dvs. en klass per årskurs. Samtidigt flyttade de äldre klasserna till Rannebergen. Läsåret därpå började uppbyggnaden av Kristinaskolans högstadium. Istället för att som tidigare klasser delas upp på olika högstadieskolor, flyttades klass 6 upp till klass 7.

1995 startade förskoleklass och ett fritidshem. Våren 1997 gick de första niorna ut och Kristinaskolans grundskola var därmed komplett.

Skolan har sedan 2006 all verksamhet i 4 olika lokaler i Rannebergen.

Våren 2011 startade vår förskola för barn i åldern 3-5 år.