Förskolan

Kristinaskolans förskola är en röd stuga omgiven av en skog i Rannebergen. Där finns även Kristinaskolans låg-, mellanstadium och fritidsverksamhet.

Eken & Björken

Kristinaskolans förskola med kristen profil har funnits sedan 2011. Vi har två avdelningar, Eken och Björken, med totalt 20 inskrivna barn i åldrarna 1-5 år. I vårt arbetslag är vi sammanlagt fyra pedagoger som samverkar kring våra gemensamma barngrupper och vi samverkar också med skolan och fritids. Vi följer Läroplan för förskolan – Lpfö18. Vår huvudinriktning är språkutveckling och musik.

Varmt välkomna att höra av er till oss!

Ellada, Pauline, Ida, Alf, Teblets & Irene

Mobiltelefonnummer: 0721-83 20 63
forskola@kristinaskolan.se
Fjällkåpan 16


För att söka plats på Kristinaskolans förskola, klicka på nedanstående länk:
Barn- och elevansökan.