Förskolan

Kristinaskolans förskola är en röd stuga omgiven av en skog i Rannebergen. Där finns även Kristinaskolans låg-, mellanstadium och fritidsverksamhet.

Lammet och lejonet

Kristinaskolans förskola med kristen profil har funnits sedan 2011. Vi har två avdelningar, Lammet och Lejonet med totalt 20 inskrivna barn i ålder 1-5 år på Lammet-avdelningen och 4-5 år på Lejonet-avdelningen. I vårt arbetslag är vi sammanlagt fyra pedagoger som samverkar kring våra gemensamma barngrupper och vi samverkar också med skolan och fritids. Vi följer Läroplan för förskolan Lpfö18. Vår huvudinriktning är språkutveckling och musik.

Varmt välkomna att höra av er till oss!

Ida, Ellada, Pauline & Irene

Mobiltelefonnummer: 0721-83 20 63
forskola@kristinaskolan.se
Fjällkåpan 16

För att söka plats på Kristinaskolans förskola, klicka på nedanstående länk:
Barn- och elevansökan.