Presentation

Kristinaskolan är en liten skola där alla elever kan få möjlighet att bli sedda

Kristinaskolan är en fristående skola på kristen grund.

Sedan 1982 driver Kristinaskolan skolverksamhet i Angered. Numera är all verksamhet förlagd till skollokaler i Rannebergen.

Vi är en fullt utbyggt grundskola med årskurs 1 – 9. Dessutom finns förskola, förskoleklass och fritids.

Kristinaskolan är, och vill vara, en skola präglad av småskalighet och närhet. Vår prioritering är små klasser och förhållandevis många vuxna som är med barnen, snarare än stora och exklusiva lokaler.


Rustad för livet

Vi arbetar för att varje elev ska ha de bästa förutsättningarna för att utveckla så goda kunskaper att de med gott självförtroende kan gå vidare i livet. Därför är vårt mål en god och allsidig undervisning i enlighet med läroplanen för den svenska grundskolan.

Ledd av kunniga och engagerade lärare ska varje elev få utvecklas och utmanas till maximala studieresultat efter sin förmåga, men även lära sig medmänsklighet och samarbete.

Mångfald och samarbete

Kristinaskolan är ett litet Angered i miniatyr. Här finns elever med olika nationaliteter och tro samlade.

Vi vill bistå föräldrarna i deras ansvar att fostra sina barn. Vi tror att ett stort föräldraengagemang för barnens skolsituation är en förutsättning för att ge våra elever en bra skola.

Det finns inget krav på särskild trosuppfattning från skolans sida varken för elever eller föräldrar, vare sig vid inskrivning eller under skolåren. Elever är välkomna oavsett religiös, etnisk, kulturell eller social bakgrund.