Renovering

Under  2020 gjordes en hel del bla på Kristinaskolans mellanstadium för att skapa möjlighet till mer sysselsättning under rasterna. Bland annat sattes två basketkorgar upp, två bollplank, ett bollstaket och två nya fotbollsmål. Det är förändringar som varit mycket uppskattade bland skolans elever.
Att röra sig på rasterna främjar elevernas fysiska och mentala hälsa och skapar också en god stämning på skolgården när elever har saker att göra tillsammans.