Läxhjälp

Vi erbjuder läxhjälp till de elever som känner att de behöver extra stöd med dina skoluppgifter eller läxor. Tider för läxhjälp är olika mellan de olika enheterna. Hör av dig till din elevs mentor för att få mer information om när läxhjälp erbjuds för ditt barn.