Stiftelsen

Kristinaskolan drivs av Stiftelsen kristna skolor i Angeredområdet. Stiftelsen har en bred kristen förankring och är inte knuten till något specifikt samfund.

Skolan drivs med kommunala medel, så kallad ”skolpeng”. Inga elevavgifter tas ut. Kristinaskolan är inte en vinstutdelande skola. I stiftelsens styrelse ingår Elisabeth Lithner, Klas Parsmo, Jeremia Mörling, Angelica Prybil, Frank Wikström och Malin Lindgren. Några av oss i styrelsen har eller har haft barn på skolan.

Styrelsens uppdrag är att driva skolan enligt dess stadgar. Kristinaskolan är en skola på kristen grund där barn ska kunna få de bästa möjligheter till att utvecklas som individer och få de kunskaper de behöver för framtiden.