Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans olika avdelningar och personal.

Charlotte Aspman

Rektor

Telefon: 031-332 02 61

Email: rektor@kristinaskolan.se


Annika Rock Eliasson

Bitr. skolledare

Telefon: 031-332 02 62

E-mail: bitr.skolledare@kristinaskolan.se


Erik Degerman

leg. Psykolog
Elevhälsoteamet

Telefon: xxxx-xxxxxx

E-mail: erik.degerman@kristinaskolan.se


Julia Pramwall

Skolkurator
Elevhälsoteamet

Telefon: 0730-79 47 32

E-mail: julia.pramwall@kristinaskolan.se


Irene Hjalmarsson

Skolsköterska
Elevhälsoteamet

Telefon: 031-332 02 64

E-mail: irene.hjalmarsson@kristinaskolan.se