Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans olika avdelningar och personal.

Per Östenberg

Rektor

Telefon: 0703-91 24 56

Email: rektor@kristinaskolan.se


Annika Rock Eliasson

Bitr. skolledare

Telefon: 0730-61 72 72

E-mail: bitr.skolledare@kristinaskolan.se


Erik Degerman

Leg. Psykolog
Elevhälsoteamet

E-mail: erik.degerman@kristinaskolan.se


Julia Pramwall

Ordinarie skolkurator
Elevhälsoteamet

E-mail: julia.pramwall@kristinaskolan.se


Johanna Lithner

Vikarierande skolkurator
Elevhälsoteamet

Telefon: 0730-79 47 32

E-mail: johanna.lithner@kristinaskolan.se


Irene Hjalmarsson

Skolsköterska
Elevhälsoteamet

Telefon: 0721-83 20 52

E-mail: irene.hjalmarsson@kristinaskolan.se


Mia Theliander

Studie och yrkesvägledare

Telefon: 0760-29 11 29

E-mail: syv@kristinaskolan.se