Sjukanmälan och ledighet

Frånvaro av elever ska anmälas varje dag. Detta för att nå en högre nivå av säkerhet.
Undantaget är när ni reser bort då ni söker ledigt för flera dagar vid samma tillfälle.

När du ska anmäla frånvaro ringer du följande nummer:
Förskolan
– 0721-83 20 63

Elever i klass F- 9 görs via sjukanmälan på Admentum.se.
Om du saknar inloggning så kolla först din e-mail. Kontakta annars info@kristinaskolan.se

Vi önskar att ni anmäler frånvaro senast kl 8.00, så att berörda lärare kan få informationen före skoldagens början.

Sjukanmälan för personal sker via mail till vikarieteamet.