Fritids

När skoldagen är slut är det många elever som är kvar på Kristinaskolans fritids. Alla olika enkäter som gjorts av bl.a. kommunen och elevhälsan visar att eleverna på Kristinaskolan trivs bra på fritids. Här berättar fritidspersonal lite om hur deras verksamhet ser ut.

”Vi på fritids möter varje dag många härliga elever när skoldagen är slut. Några kommer redan på morgonen innan skolan börjar. På fritids har vi möjligheten att vara med eleverna i både planerade aktiviteter och lek. Vår verksamhet styrs av en läroplan, precis som den i grundskolan.”

På Kristinaskolan är fritids uppdelat i ”Yngre fritids” för årskurs F- 1, och ”Äldre fritids” för årskurs 2-5. Vi värdesätter utevistelsen och försöker att ha så mycket som möjligt av vår verksamhet utomhus.

Yngre fritids
Öppet: 12.30-17.30 (mellanmål 14-14.25)
Personal: Anna L, Isabelle, Sam, Elisabeth, Khatoun och Kicki.

Äldre fritids
Öppet: 14.00-16.10 (sedan kommer äldre fritids över till yngre fritids) (mellanmål 14.30-15)
Personal: Anna W, Linnea, Jonatan, Harpreet, Tina, Elin och Fredric.

Utöver oss som jobbar på fritids så är även Dick och Annika A med på morgonfritids.

Vi har ett grundschema med aktiviteter som vi gör de olika veckodagarna.

Yngre fritids vecka ser ut så här:Äldre fritids vecka ser ut så här:
Måndag: Skogen, fjällets lekplats och högläsning
Tisdag: Skolgården och idrott i Kristallen 
Onsdag: Skogen sedan innelek
Torsdag: Skolgården och skapande
Fredag: Skogen sedan innelek
Måndag: Högstadieskogen
Tisdag: Fjällets lekplats
Onsdag: Högstadieskogen
Torsdag: Utelek på skolgården
Fredag: Utelek på skolgården

På loven anpassar vi verksamheten till eleverna som kommer. Då gör vi härliga saker både inne och ute och oftast går vi iväg på någon längre utflykt och tar med oss mat. 

Du når oss på yngre fritids på tel: 072-183 20 58 och på äldre fritids på tel 072- 183 20 67
Du kan också maila oss på fritids@kristinaskolan.se.