Fritids

När skoldagen är slut är det många elever som är kvar på Kristinaskolans fritids. Alla olika enkäter som gjorts av bl.a. kommunen och elevhälsan visar att eleverna på Kristinaskolan trivs bra på fritids. Här berättar fritids personal lite om hur deras verksamhet ser ut.

”Vi på fritids möter varje dag många härliga elever när skoldagen är slut. Några kommer redan på morgonen innan skolan börjar. På fritids har vi möjligheten att vara med eleverna i både planerade aktiviteter och lek. Vår verksamhet styrs av en läroplan, precis som den i grundskolan.”

Yngre och äldre
På Kristinaskolan är fritids uppdelat i ”Yngre fritids” för årskurs F- 1, och ”Äldre fritids” för årskurs 2-4.

Yngre fritids
Öppet: 12.30-17.30 (mellanmål 14-14.25)
Personal: Anna L, Isabelle, Anna H, Harpreet och Kicki.

Äldre fritids
Öppet: 14.00-16.10 (sedan kommer äldre fritids över till yngre fritids) (mellanmål 14.30-15)
Personal: Linnea, Jonatan, Tina, Fredric, Sam och Kicki.
Vi har ett grundschema med aktiviteter som vi gör de olika veckodagarna.

Yngre fritids vecka ser ut så här:Äldre fritids vecka ser ut så här:
Måndag: Fjällets lekplats och högläsning
Tisdag: Idrott i Kristallen och massage
Onsdag: Utelek och skapande
Torsdag: Skogsdag och spelstund
Fredag: Tema och just dance
Måndag: Läxhjälp och valfritt
Tisdag: Skapardag
Onsdag: Idrott i Kristallen 
Torsdag: Fjällets lekplats
Fredag: Utmaningsdag

Du når oss på yngre fritids på tel: 072-183 20 58
och på äldre fritids på tel 072- 183 20 67
Du kan också maila oss på fritids@kristinaskolan.se.

På loven anpassar vi verksamheten till eleverna som kommer. Då gör vi härliga saker både inne och ute på Kristinaskolan.
Oftast går vi iväg på någon utflykt.

Utöver oss som jobbar på fritids så är även Dick, Annika, Miriam, Josef med på morgonfritids.