Samarbeten

Under flera år har skolan byggt upp samarbeten och samverkan med andra skolor. Framförallt två nätverk är särskilt betydelsefulla:

1. Kristna friskolor i Göteborg – I det här nätverket är de andra kristna fristående skolorna Göteborg med: Katolska skolan, Vasaskolan, Brandströmska skolan och LM Engströms gymnasium.

Syftet med nätverket är att skolorna tar upp aktuella ämnen för samtal men även att skolorna delar med sig av idéer och lösningar i olika sakfrågor till varandra.

2. Organisationen ”Friskolor på lika villkor” – Består av 16 icke vinstutdelande fristående skolor i Göteborgsområdet. Syftet med nätverket är att ha gemensamma studiedagar med föreläsningar men även möten i ämnesgrupper.


Skolledarna för de olika skolorna har regelbundna träffar där man diskuterar utifrån olika ämnesområden.


Prioriterade utvecklingsmål är:
>> att fortsätta ha gemensamma studiedagar med föreläsningar
>> att fortsätta ha gemensamma träffar i ämnesgrupper
>> att fortsätta ha gemensamma träffar för skolledare