• Kristinaskolan är en fristående skola på kristen grund.
  • Sedan 1982 driver Kristinaskolan skolverksamhet i Angered. Numera är all verksamhet förlagd till skollokaler i Rannebergen.
  • Vi är en fullt utbyggt grundskola med årskurs 1 – 9. Dessutom finns förskola, förskoleklass och fritids.
  • Kristinaskolan är en liten skola där alla elever blir sedda. Kristinaskolan är, och vill vara, en skola präglad av småskalighet och närhet. Vår prioritering är små klasser och förhållandevis många vuxna som är med barnen, snarare än stora och exklusiva lokaler.
  • Vi arbetar för att varje elev ska ha de bästa förutsättningarna för att utveckla så goda kunskaper att de med gott självförtroende kan gå vidare i livet. Därför är vårt mål en god och allsidig undervisning i enlighet med läroplanen för den svenska grundskolan.
  • Ledd av kunniga och engagerade lärare ska varje elev få utvecklas och utmanas till maximala studieresultat efter sin förmåga, men även lära sig medmänsklighet och samarbete.
  • Kristinaskolan är ett litet Angered i miniatyr. Här finns elever med olika nationaliteter och tro samlade.
  • Vi vill bistå föräldrarna i deras ansvar att fostra sina barn. Vi tror att ett stort föräldraengagemang för barnens skolsituation är en förutsättning för att ge våra elever en bra skola.
  • Det finns inget krav på särskild trosuppfattning från skolans sida varken för elever eller föräldrar, vare sig vid inskrivning eller under skolåren. Elever är välkomna oavsett religiös, etnisk, kulturell eller social bakgrund.
  • Kristinaskolan drivs av Stiftelsen kristna skolor i Angeredområdet. Stiftelsen är inte knuten till något samfund, utan har en bred kristen förankring.
  • Skolan drivs med kommunala medel, så kallad ”skolpeng”. Inga elevavgifter tas ut. Kristinaskolan är inte en vinstutdelande skola.
Book Clubs
MAR 15th
Book Review
Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent.
Jul 22nd
Paul Auster
Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent.
Aug 03rd
The New York Trilogy
Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent.