Å vad mycket fantastiska böcker det finns att läsa!

Här är några av våra nyinköpta böcker i skolbiblioteket. Varje termin får lärare, eleverna i de olika klasserna och eleverna i elevrådet komma med önskemål. Förutom pengarna i Kristinaskolans egen budget fick vi inför detta läsåret bidrag från Kulturrådet.