Nyårshälsning från Kristinaskolans rektor

Hej alla!
Nu när vi räknar ner tiden inför årsskiftet brukar jag som så många andra både tänka tillbaka på det år som har gått och framåt mot det år som ska komma. 

Jag ser med stolthet tillbaka på en spännande första termin här i Rannebergen. Kristinaskolan är en alldeles särskild skola. Kristinaskolan har en anda, där viljan att förändra och förbättra besjälar alla som ingår i skolans gemenskap. Det engagemang och den kreativitet som driver våra medarbetare är någonting utöver det man kan finna även i mycket goda andra skolor. 

Jag ser föräldrar som samarbetar med skolan för barnens bästa.
Jag ser elever som strävsamt arbetar för att nå goda skolresultat.
Jag ser medarbetare som har barnets bästa om sin ledstjärna i det dagliga arbetet och som gärna gör det där lilla extra för att  hjälpa elever och barn att må bra i sin skolmiljö och komma ännu lite längre i sin kunskapsutveckling.
Jag ser en styrelse som helt ideellt investerar tid och kraft för att vi alla ska få en skola med så goda förutsättningar som det bara går.

Jag är både stolt och glad över det goda samarbete som vi har tillsammans och jag gläds som rektor åt att få tillhöra Kristinaskolans gemenskap.
Här följer lite datum inför vårterminens början:

– Måndagen den 9/1 börjar personalen med en studiedag, då förskolan och fritids har stängt 
– Tisdagen den 10/1 börjar vårterminen för barn och elever.

Jag ser med stor förväntan och tillförsikt fram emot vårterminen!

Med önskan om Guds välsignelser,
Per Östenberg