Rast på Kristinaskolan

Vi vet att rasten är en viktig del av elevernas skoldag. Linnea och Anna W är rastvärdar på Kristinaskolan. Här berättar de om hur de jobbar aktivt med att elevernas rasttid ska fylla elevernas olika behov:

Elevernas raster är en viktig tid för återhämtning och paus från skoldagens lektioner. Denna tiden behöver anpassas utefter elevernas behov. Vi vill främja den fria leken och det sociala samspelet, men också ge utrymme för vila och en chans att ladda batterierna innan nästa lektion. Rasten ger goda förutsättningar för eleverna att skapa nya kompiskonstellationer genom gemensamma intressen.

Vi ordnar små aktiviteter flera dagar i veckan där vi utmanar eleverna både tankemässigt och fysiskt. Genom detta har vi sett elever som i vanliga fall inte brukar umgås ha roligt ihop, samt äldre elever som lär de yngre.