Kemins dag

I slutet av oktober varje år uppmärksammas ”Kemins dag” runt om i Sverige. Klass 1 på Kristinaskolan var med. Vi fick göra experiment med koldioxid, tillverka egen färg och fundera på idéer för att minska koldioxidhalten i luften. Det ni! I en etta!