Klimatkompis

Klimatkompisar i klass 3 antar plastutmaningen!

Treans lärare Wasan berättar: Klimatkompis är en helt ny pedagogisk satsning för åk 3. Uppdraget syftar till att få eleverna att hjälpa plasten att hitta till återvinningen. Eleverna får samla in så många påsar med plastskräp som möjligt för att sedan lämna till en återvinningsstation. Eleverna gör det i första hand hemma, men även en del i skolan.

Ilissia, Natalia, ;Maria, Lea och Leon berättar: Vi har redan samlat in hundratals plastförpackningar.

Några föräldrar berättar: Nu tar mitt barn direkt hand om plastförpackningarna vi använder hemma.

Låt oss bli klimatkompisar och anta plastutmaningen allihop, även om vi inte går i trean!