Skräpplockardagen

15 april hade vi vår årliga vårliga skräpplockardag. Alla i klass F-6, och i förskolan, var engagerade i att göra Rannebergen vårfint. Nu ska vi fortsätta att se till att det får vara lika fint resten av året!

Håll Sverige Rents ”Skräpplockadag” är ett perfekt tillfälle att ännu en gång ta upp miljöfrågor, nedskräpning, återvinning, och att leva tillsammans. Alla klasser går ut en del av dagen och plockar skräp som vi sen sopsorterar innan det bärs bort till återvinningsstationen av några miljöhjältar på Fritids. Större delen av Rannebergen finns med på vår städkarta där olika klasser har ansvar för olika områden. Vad man gör mera i samband med skräpplockandet varierar. Det som brukar vara gemensamt är att alla tycker att det är ganska härligt att gå runt och plocka skräp och göra fint, när man gör det tillsammans!