Textilslöjd för årskurs 3.

Eleverna i årskurs 3 har haft sin första termin med slöjd tillsammans med Nahid och Dan. De har utvecklat sin kreativitet, teknik och fingerfärdighet, tålamod, ordförråd och mycket mer.

Från idé till färdig förvaringspåse.

Å vad mycket fantastiska böcker det finns att läsa!

Här är några av våra nyinköpta böcker i skolbiblioteket. Varje termin får lärare, eleverna i de olika klasserna och eleverna i elevrådet komma med önskemål. Förutom pengarna i Kristinaskolans egen budget fick vi inför detta läsåret bidrag från Kulturrådet.