Rast på Kristinaskolan

Kristinaskolan har en härlig utemiljö som inspirerar till gemenskap, lek och rörelse. Det är dessutom en skolgård med fin natur. På rasterna och fritids finns det många olika saker att göra, både egen fri lek, och aktiviteter som pedagogerna organiserat eller håller i. Vecka 11 hade vi en fotbollsfri vecka. Då fanns det extra många […]