Ansökan till Kristinaskolans förskola

Här gör ni som vårdnadshavare er anmälan till Kristinaskolans förskola. Barnets, samt båda vårdnadshavares uppgifter behöver fyllas i på ansökan. För att signera digitalt, fyll som vårdnadshavare i varsitt formulär nedan.

Formulären tillåter bara en underskrift. Därför finns två formulär. Om barnet bara har en vårdnadshavare fylls bara första formuläret i. Annars båda två.

Formulär 1 (Detta formulär fylls i och skrivs under av en av vårdnadshavarna. Glöm inte att också fylla i formulär 2 om ni är två vårdnadshavare):

Formulär 2 (Detta formulär fylls i och skrivs under av barnets andra vårdnadshavare):