Skolstartveckor

Vi jobbar med Kristinaskolans värdegrund i alla klasser.